+370 5 203 4977

VIPA, CPVA ir EIB pasirašė daugiabučių namų atnaujinimo finansavimo sutartį

2013-08-19

2013 m. rugpjūčio 19 d. Europos investicijų bankas (EIB) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su
UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, pagal kurią
panaudojant JESSICA programos lėšas, bus finansuojami daugiabučių namų energinio efektyvumo
didinimo projektai.
 
VIPA suteiks 10 mln. eurų (34,5 mln. Lt) paskolų finansuoti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbus, skirtus didinti energijos vartojimo efektyvumą. Pagal sutartį daugiabučių namų atnaujinimo paskolos bus tiekiamos iki 20 metų laikotarpiui su 3 proc. metinėmis fiksuotomis palūkanomis. 
 
VIPA valdys paskolų teikimą daugiabučių namų atnaujinimo projektams, o CPVA užtikrins paraiškų vertinimo, projektų įgyvendinimo stebėjimo ir kitų procesų sklandų vykdymą.
 
Valstybės remiamos daugiabučių namų atnaujinimo programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas butų savininkams atnaujinti ir modernizuoti daugiabučius namus bei gyvenamąją aplinką, užtikrinti efektyvią esamo būsto priežiūrą ir modernizavimą, garantuoti racionalų energijos išteklių naudojimą, mažinti sunaudojamos energijos sąnaudas ir išlaidas už šildymą.
 
Šią programą padedantis įgyvendinti JESSICA (Jungtinė Europos parama tvarioms investicijoms miestuose, angl. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas)  instrumentas – tai Europos 
 
Komisijos ir Europos investicijų banko iniciatyva, skirta darnių miestų plėtros projektų investicijų skatinimui.
 
EIB valdomą Lietuvos Vyriausybės JESSICA kontroliuojantįjį fondą 2009 m. birželio mėn. įsteigė Lietuvos Finansų ministerija ir Aplinkos ministerija, siekdamos kuo veiksmingiau paskirstyti ES struktūrinių fondų lėšas, skirtas investicijoms į energijos vartojimo efektyvumo projektus.
 

<< Atgal