+370 5 203 4977

Jau galite parsisiųsti Mokėjimo prašymų formas

2014-06-18

Informuojame, kad projektų administratoriai, pasirašę su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra sutartis dėl lengvatinių paskolų daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti), jau gali parsisiųsti mokėjimo prašymo formas. Mokėjimo prašymų formas (pasirinktinai litais ar eurais) bei mokėjimo prašymų pildymo instrukciją rasite čia. 

 

Atkreipiame dėmesį, kad UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūrai el. paštu daugiabuciai@vipa.lt  kartu su užpildyta elektronine mokėjimo prašymo forma turi būti pateiktos statybos darbų priėmimo–perdavimo aktų, pasirašytų projektų administratoriaus, rangovo, statybos techninio prižiūrėtojo bei savivaldybės paskirto asmens, kai Projektas įgyvendinamas pagal savivaldybės programą, arba kitais atvejais BETA atstovo, sąskaitų faktūrų bei kitų išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijos, o  Mokėjimo prašymų bendroji dalis turi būti atspausdinta, pasirašyta ir kartu su lydraščiu pateikta paštu, adresu Gedimino pr. 18/ Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius.

 

<< Atgal