+370 5 203 4977

Daugiabučių atnaujinimo (modernizacijos) projektų viešinimas

2014-12-08

Primename, kad projekto administratoriai, pasirašę daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) paskolų sutartis, privalo užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą apie įgyvendinamą projektą.  Projekto viešinimo sąlygos yra numatytos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) paskolų sutartyse. Pažymime, kad visose Paskolos gavėjo ir Rangovo įgyvendinamose informavimo apie Projektą priemonėse turi būti naudojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos ženklo pavyzdys, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1K-366 (su pakeitimais ir papildymais) bei tekstas  „Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo taikant JESSICA iniciatyvą“.

 

Ženklo pavyzdį rasite paspaudę ant šios nuorodos:

http://www.esparama.lt/documents/10157/76d01d80-725e-4b53-9d1d-d8bf4bb9fba3

<< Atgal