+370 5 203 4977

Atliktas pirmasis 2014-2020 m. laikotarpio finansinių priemonių išankstinis (ex ante) vertinimas

2015-02-06

2014 m. pabaigoje užbaigtas pirmasis 2014-2020 m. laikotarpio finansinių priemonių išankstinis vertinimas, kuris apėmė viešųjų pastatų, daugiabučių, gatvių apšvietimo energijos efektyvumo projektų (t.y. modernizavimo) detalią analizę. Prie išankstinio vertinimo atlikimo prisidėjo Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) ir Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA), priežiūrą vykdė Finansų, Aplinkos ir Energetikos ministerijos.

 

Europos investicijų banko užsakymu „PricewaterhouseCoopers“ atliko studiją „JESSICA 2014-2020 evaluation study for Lithuania“, kuria buvo siekiama įvertinti JESSICA Kontroliuojančiojo fondo tęstinumą 2014-2020 m. periodu, išanalizuoti potencialius ūkio sektorius finansinių priemonių taikymui bei atlikti pilotinį išankstinį vertinimą daugiabučių, viešųjų pastatų ir gatvių apšvietimo modernizavimo sritims. Ši studija padėjo pagrindus tolimesnės ir detalesnės analizės atlikimui pagal reikalavimus.

 

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos bendrųjų nuostatų reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, finansinių priemonių įgyvendinimas turi būti pagrįstas išankstiniu vertinimu, kurį atliekant turi būti nustatyti rinkos trūkumai arba beveik optimalios investavimo situacijos, apskaičiuotas viešųjų investicijų poreikių mastas ir apimtis, rinkos trūkumo susidarymo priežastys, įvairių finansinių produktų kiekybinė ir kokybinė analizė, įvertintas poreikis derinti finansines priemones su subsidijomis, finansinės priemonės valdymo alternatyvos ir stebėsena. Įvertinus poreikį kurti finansines priemones siekiant padengti susidariusius rinkos trūkumus (finansavimo trūkumus), turi būti pasiūlyti finansinių priemonių tipai, jų valdymo struktūra, investavimo strategija. Išankstinis vertinimas turi būti baigtas iki vadovaujančiajai institucijai priimant sprendimą dėl įnašų skyrimo finansinei priemonei.

 

Energijos efektyvumo išankstinio (ex ante) vertinimo ataskaitą galite parsisiųsti čia.

 

Išankstinio vertinimo atlikimo metodologiją galite rasti čia.

<< Atgal