+370 5 203 4977

Įsteigtas Energijos efektyvumo fondas

2015-02-18

Vasario 18 d. pasirašyta sutartis dėl Energijos efektyvumo fondo (ENEF) steigimo. Sutartį pasirašė Finansų ir Energetikos ministerijos bei UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra. Fondas sieks skatinti investicijas į energijos efektyvumą didinančius projektus, taikydamas šiuos finansavimo įrankius: lengvatines paskolas centrinės valdžios viešųjų pastatų modernizavimui ir garantijas už komercinių bankų suteiktas paskolas gatvių apšvietimo modernizavimo projektų finansavimui. Fondo dydis sudaro 79,65 mln. eurų.

 

„Džiugu pranešti, kad šis fondas – pirmasis Europos Sąjungoje (ES), įsteigtas pagal 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos periodo reikalavimus. Tikiu, kad fondo taikomos finansinės priemonės ženkliai prisidės prie Lietuvos energinio efektyvumo būklės gerinimo, efektyvaus lėšų investavimo ir tvaraus energijos vartojimo visos šalies mastu“, – teigia UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros direktorius Gvidas Dargužas.   

 

Energijos efektyvumo fondo steigimo poreikis nustatytas atlikus energijos efektyvumo išankstinį vertinimą (ex ante). Vertinimo metu atskleistos dvi opios viešosios infrastruktūros problemos: žemas viešųjų centrinės valdžios pastatų energetinio efektyvumo lygis ir nepatenkinama gatvių apšvietimo sistemos būklė.

 

Šiuo metu Lietuvoje gatvių apšvietimo įrangos ir elektros įrangos remonto sąnaudos beveik 2 kartus didesnės už apšvietimo įrangos ir elektros įrangos priežiūros sąnaudas. Savivaldybių pateikti duomenys rodo, kad nėra galimybės automatiškai reguliuoti apšvietimo intensyvumo ir (arba) automatiškai aptikti šviestuvų gedimų, visi apšvietimo intensyvumo reguliavimai yra atliekami mechaniškai, o šviestuvų gedimai yra nustatomi per vizualinę apžiūrą. Be to, daugiausia gatvių apšvietimui Lietuvoje naudojamos natrio lempos (jos Lietuvoje sudaro 83 proc. visų gatvių apšvietimui naudojamų lempų), kurios palyginti su LED lempomis yra labai neefektyvios. Gatvių apšvietimo problemas spręsti padės finansavimas, gautas pasinaudojus Energijos efektyvumo fondo suteikiamomis garantijomis. Taikant garantijų finansavimo modelį, tikimasi iki 2022 m. atnaujinti daugiau nei 57 tūkst. šviestuvų.

 

Fondo valdytoju paskirta UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra. Numatoma, kad pirmosios paskolos ir garantijos bus pradėtos teikti 2015 m. vasarą.

 

<< Atgal