+370 5 203 4977

Daugiabučių namų atnaujinimas bus finansuojamas naujai įkurto fondo lėšomis

2015-03-27

Š.m. kovo 27 d. įsteigtas Daugiabučių namų modernizavimo fondas (DNMF), kurio lėšomis teikiamos lengvatinės paskolos daugiabučių namų atnaujinimui. DNMF, kurio dydis yra 30 mln. eurų, finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Iki šiol daugiabučių namų atnaujinimas buvo finansuojamas 2007-2013 m. JESSICA kontroliuojančiojo fondo lėšomis.

 

DNMF įsteigtas trišale sutartimi tarp Finansų ministerijos, Aplinkos ministerijos ir Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA). 

 

Visos paskolų teikimo sąlygos nustatytos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) lengvatinių paskolų teikimo tvarkos apraše. Sutartys, pasirašytos iki 2015 m. kovo 26 d. (imtinai) bus finansuojamos pagal ankstesnę daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) tvarką. Pagrindiniai paskolų teikimo sąlygų pakeitimai išdėstyti šiame dokumente. 

<< Atgal