+370 5 203 4977

Skelbiami dokumentai, skirti kitų finansų įstaigų projektų administratoriams

2015-05-04

Projektų, kai daugiabučių namų gyventojai buvo priėmę sprendimą gauti finansavimą daugiabučio modernizavimui iš kitos finansų įstaigos nei UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), administratoriai VIPA gali teikti balsavimo dokumentus vienu iš šių būdų:

 

1. Naudojant savo protokolo ir balsavimo biuletenio formą, įžanginėje dalyje nurodant, jog atitinkamame susirinkime buvo priimti atitinkami sprendimai dėl Investicijų plano tvirtinimo, investicijų sumos, įmokų dydžių ir jų paskirstymo savininkams, šie sprendimai yra galiojantys, kiek neprieštarauja naujame susirinkime priimamiems sprendimams.

 

2. Naudojant VIPA protokolo ir balsavimo biuletenio formą (jas atsisiųsti galite čia).

 

3. Naudojant žemiau pateiktas formas, skirtas visiems pareiškėjams, ateinantiems iš kitų finansinių įstaigų.

 

 

Apibendrinant esamą praktiką, pažymime, kad kitoms finansų įstaigoms pateiktuose sprendimo dėl daugiabučio namo modernizavimo protokoluose esančios informacijos nepakanka, todėl VIPA turi būti pateiktas naujas protokolas su priedais. Vadovaujantis šiuo protokolu ir ankstesniais kitai finansų įstaigai pateiktais balsavimo dokumentais VIPA paskolą suteikti gali, kai:

 

Naujame protokole nurodyta:

  • Maksimali paskolos suma (tiktų formuluotė iki XX eurų);
  • Maksimalus paskolos terminas (tiktų formuluotė iki XX mėnesių);
  • Paskolos sutarties tipas, gyventojų naudai ar gyventojų vardu;
  • Įgaliojimai administratoriui dėl namo atnaujinimo organizavimo ir paskolos sutarties pasirašymo bei administravimo išlaidų dydis.

 

Naujame balsavimo biuletenyje nurodyta:

  • VIPA arba „lengvatinę paskolą suteikianti finansų įstaiga“;
  • jeigu balsuojama raštu – balsavimo raštu biuleteniuose turi būti įkelta nuostata dėl sutikimo VIPA naudoti gyventojų asmens duomenis. 

<< Atgal