+370 5 203 4977

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

2015-07-30

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa (toliau – Programa) yra Aplinkos ministerijos įgyvendinama nacionalinė programa Lietuvoje. Pagrindinis šios programos finansavimo šaltinis – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, taip pat nacionalinės Lietuvos biudžeto lėšos, skiriamos teikti lengvatines paskolas daugiabučių namų modernizavimui. Finansuojant daugiabučių namų modernizavimo projektus siekiama sumažinti šiluminės energijos sąnaudas, racionaliai naudoti energijos išteklius, užtikrinti efektyvų būsto naudojimą, gerinti gyvenamąją aplinką bei gyventojų gyvenimo kokybę.

 

Nuo 2009 m. finansavimą daugiabučių namų modernizavimo projektams teikia JESSICA Kontroliuojantysis fondas, kurio įgyvendinimas patikėtas Europos investicijų bankui (toliau – EIB), atliekančiam fondo valdytojo funkcijas. JESSICA Kontroliuojančiojo fondo lėšos projektams buvo skiriamos per finansinius tarpininkus, t.y. Lietuvoje veikiančias finansų įstaigas (VIPA – vienas jų). Tęsiant Programos įgyvendinimą 2015 m. kovo mėn. sutartimi tarp Aplinkos ministerijos, Finansų ministerijos ir VIPA buvo įsteigtas Daugiabučių namų modernizavimo fondas (toliau – DNMF), kurio pagrindinis tikslas – užtikrinti Programos įgyvendinimo tęstinumą.

 

Nuo 2013 m. VIPA veikdama kartu su Centrine projektų valdymo agentūra, dalyvaudama daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procese bei įgyvendindama JESSICA ir DNMF priemones, iš viso gavo 669 paraiškas, kurių bendra vertė siekia 207 mln. eurų. Iš jų 483 projektams buvo suteikti sąlyginiai finansavimo pritarimai, jų vertė siekia 143 mln. eurų. 2015 m. liepos 30 d. duomenimis yra finansuojami 222 projektai, kurių bendra vertė yra 60 mln. eurų, 21 daugiabučių namų modernizavimo projektas yra užbaigtas. Už atliktus darbus yra išmokėta 28 mln. eurų rangovams.

 

JESSICA ir DNMF lėšos, kurios buvo skirtos VIPA, jau yra pilnai paskirstytos projektams. Pasiekus VIPA administruojamai Programos daliai numatytus lėšų limitus, stabdomas naujų paraiškų priėmimas ir vertinimas.

 

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad daugiabučių namų, pasirengusių renovacijai bei nusipirkusių rangos darbus, yra daugiau, nei šiai dienai skirta lėšų Programos finansavimui. Todėl VIPA rekomenduoja nepradėti rangos darbų, kol nėra pasirašyta paskolos sutartis ir užtikrintas projekto finansavimas. Šiuo metu vyksta derybos su asignavimų valdytoja ir Programos savininke Aplinkos ministerija dėl tolimesnio DNMF finansavimo.

 

<< Atgal