+370 5 203 4977

Pakeista Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa

2015-11-30

Pranešame, kad 2015 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1209 patvirtino Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos pakeitimą. Atnaujinta programa suteikia įgaliojimus viešųjų pastatų valdytojams atlikti valdžios subjekto funkcijas rengiant ir įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektus taikant energijos taupymo paslaugų teikėjo modelį. Programa taip pat yra papildyta nuostatomis, reglamentuojančiomis energijos vartojimo efektyvumo didinimo investicijų projektų rengimo tvarką ir  efektyvų atnaujinamų viešųjų pastatų  ploto panaudojimą. Daugiau informacijos rasite čia. 

 

Atkreipiame dėmesį, kad 2015 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1210 taip pat pakeitė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimą Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“. Šis pakeitimas numato, kad Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės netaikomos energijos taupymo paslaugų teikėjo modeliu įgyvendinamiems energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams. Daugiau informacijos rasite čia.

<< Atgal