+370 5 203 4977

VIPA DALYVAUJA BUILD2LC PROJEKTE

2016-05-24

2016 m. gegužės 18-19 dienomis Sevilijoje, Ispanijoje UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros atstovai dalyvavo pirmajame Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg Europe projekto „Inovatyvaus, anglies dioksido kiekį mažinančio, pastatų atnaujinimo skatinimas Europos regionuose“ (Boosting low carbon innovative building rehabilitation in European regions) partnerių susitikime.

 

Projektu bus kuriami nauji finansavimo modeliai, atliekama nacionalinių teisės aktų analizė. Visų 7 Europos Sąjungos valstybių narių (Ispanijos, Švedijos, Lenkijos, Kroatijos, Jungtinės Karalystės, Slovėnijos ir Lietuvos) institucijų dalyvavimo projekte tikslas - atnaujinti pastatus ES valstybėse narėse didinant energijos efektyvumą, taip pat mažinti energijos suvartojimą bei formuoti politiką, kuria būtų siekiama sudaryti palankesnes sąlygas specializuotų įmonių rinkos sukūrimui šiame sektoriuje.

 

Projektas bus įgyvendinamas dviem etapais. Pirmuoju etapu bus koncentruojamasi į partnerių pasidalijimą gerąją praktika ir Veiksmų plano kiekvienam regiono partneriui sukūrimo. Antruoju etapu numatoma įgyvendinti Veiksmų planus ir vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną.

 

Projekto vertę sudaro 1,659 mln. eurų, iš kurių UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūrai skirta 187 tūkst. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

 

Projekto partneriai:

•Ispanija: Andalūzijos energetikos agentūra (AEA) ir Andalūzijos technologijos institutas (IAT).

•Lietuva: Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA).

•Lenkija: Rzeszow regioninės plėtros agentūra (RRDA).

•Jungtinė Karalystė: Severyn Wye energetikos agentūra Ltd (SWEA).

•Kroatija: Šiaurės- Vakarų Kroatijos regioninė energetikos (RGEA).

•Švedija: Region Jämtland Härjedalen (RJH).

•Slovėnija: Gorenjska energetikos agentūra (LEAG).

 

<< Atgal