+370 5 203 4977

Stebėsenos komitetas patvirtino regionų verslui svarbios priemonės atrankos kriterijus

2016-09-09

Septintajame šių metų Stebėsenos komiteto posėdyje pristatyta prieš dvejus metus patvirtintos 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo pažanga, aptartos viešosios infrastruktūros finansavimo galimybės finansų inžinerijos priemonėmis. Posėdyje taip pat patvirtinti dar devynių priemonių atrankos kriterijai, tarp jų – regionuose veikiančių  mažų ir vidutinių įmonių laukiamos priemonės “REGIO INVEST LT+”.

 

Komitetui taip pat buvo pristatytas viešosios infrastruktūros išankstinis (ex-ante) vertinimas, kuriame analizuotos vandentvarkos, kelių ir kultūros paveldo sektorių finansavimo galimybės, sukuriant finansines priemones šių sričių projektams finansuoti. Rekomenduojama ES fondų lėšomis tvarkomus kultūros paveldo objektų projektus finansuoti teikiant subsidijas, o sutvarkytų tokių objektų aktualizavimo projektus - teikiant paskolas. Tuo tarpu kelių infrastruktūros projektai galėtų būti finansuojami pasitikėtinėmis paskolomis, o vandentvarkos projektai pasirinktinai lengvatinėmis, pasitikėtinėmis paskolomis ir garantijų priemonėmis. Taip būtų plečiamas finansinių instrumentų taikymas ir sukurtos ilgalaikės jų formos, kurios nepriklausytų nuo ES fondų lėšų, nes paskolinus ar investavus finansinėms priemonėms skirtas ES lėšas, jos sugrįžta, tampa nacionalinėmis lėšomis, ir yra toliau investuojamos, siekiant tų pačių tikslų.

 

Šios dienos duomenimis, per dvejus metus institucijos parengė ir suderino, o Stebėsenos komitetas patvirtino projektų atrankos kriterijų priemonėms daugiau kaip 86 proc. visų 2014-2020 m. Lietuvai skirtų ES lėšų – iš viso beveik 5,8 mlrd. eurų. Daugiau informacijos rasite čia.

<< Atgal