+370 5 203 4977

VIPA Zagrebe pasidalino gerosiomis energijos efektyvumo praktikomis

2016-09-23

VIPA Zagrebe (Kroatijoje),  dalyvavo Europos teritorinio bendradarbiavimo programos Interreg Europe projekto BUILD2LC dalies „Inovatyvaus, anglies dioksido kiekį mažinančio, pastatų atnaujinimo skatinimas Europos regionuose“ (angl. Boosting Low Carbon Innovative Building Rehabilitation in European Regions) susitikime, kurio metu kartu su partneriais iš Ispanijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Kroatijos, Švedijos ir Slovėnijos pasidalino gerosiomis praktikomis, skirtomis skatinti efektyvų energijos vartojimą regione.

 

Kaip teigia G. Dargužas, projekto partneriai turėjo galimybę sužinoti apie energijos efektyvumą kiekviename regione, su kokiomis kliūtimis yra susiduriama šiame sektoriuje, išsiaiškinti poreikius ir galimybes, o tai palengvina tarpusavio bendradarbiavimą tarp dalyvaujančių regionų, atnaujinant pastatus ir taip formuoti energijos vartojimo politiką.

 

Tarpregioninio projekto BUILD2LC partnerių susitikimo metu VIPA pristatė šias identifikuotas gerąsias praktikas:

  • padidėjęs visuomenės informavimas atnaujinant daugiabučius gyvenamuosius namus. Įsteigta  VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra atsakinga už atnaujinimo projektų parengimą ir įgyvendinimą, stebėseną, valstybės paramos administravimą ir t. t.;
  • pagerinta statybos darbų kokybė;
  • savivaldybių įsitraukimas į daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo procesą. Savivaldybės yra parengusios energetiškai neefektyvių pastatų sąrašą ir paskyrusios administratorius, atsakingus už renovacijos administravimo procesą.

 

Sieksime formuoti energijos vartojimo politiką, kuri padėtų sudaryti palankesnes sąlygas specializuotų įmonių rinkos sukūrimui šiame sektoriuje, tam pritaikant sėkmingąsias kitų ES valstybių praktikas“, - po susitikimo pasakoja VIPA vadovas Gvidas Dargužas.

 

Viena iš projektų dalių buvo priimančiojo partnerio (Šiaurės Vakarų Kroatijos Regioninės energetikos agentūros (REGEA)) – suorganizuoti pažintiniai vizitai į keletą Kroatijos įmonių, pateikiančių geros praktikos pavyzdžių:

  • Energijos centras „Bracak“ – istorinio, valstybei priklausančio dvaro, paskirties keitimo sėkmingas pavyzdys, sukuriant naujovišką ir naudingą idėją erdvės panaudojimui bei pritaikant naujus techninius sprendimus statybai, kultūros paveldą apsaugant energijos atnaujinimo proceso metu. Šis istorinis pastatas ateityje taps „REGEA“ būstine ir galės pasigirti B klasės energijos sertifikatu, nepaisant to, kad buvo pastatytas daugiau nei prieš 150 metų.
  • Antrasis pažintinis vizitas buvo vykdomas į tris „ZagEE“ projekto metu atnaujintus viešuosius pastatus, turinčius skirtingas paskirtis (vaikų darželį, savivaldybės patalpas ir senelių namus), kurie yra sėkmingos naujos finansinės priemonės, skirtos viešųjų pastatų energijos atnaujinimo finansavimui, pritaikant įvairius techninius sprendimus, priklausomai nuo to, kokia yra atitinkamo pastato paskirtis. „ZagEE“ – ambicingas projektas, kurį vykdo Zagrebo savivaldybė, norėdama sumažinti energijos suvartojimą savivaldybės pastatuose.

 

„BUILD2LC“

 

BUIILD2LC projektu siekiama skatinti naujų finansavimo modelių sukūrimą bei nacionalinių teisės aktų analizės atlikimą. Visų 7 ES valstybės narių (Ispanijos, Švedijos, Lenkijos, Kroatijos, Jungtinės Karalystės, Slovėnijos ir Lietuvos) institucijų dalyvavimo projekte tikslas – pastatų atnaujinimas ES valstybėse narėse, didinant energijos efektyvumą, taip pat energijos suvartojimo mažinimas bei politikos formavimas.

 

Projektas bus įgyvendinamas dviem etapais. Pirmuoju etapu bus koncentruojamasi į partnerių pasidalijimą gerąją praktika ir Veiksmų plano kiekvienam regiono partneriui sukūrimo. Antruoju etapu numatoma įgyvendinti Veiksmų planus ir vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną.

 

Projekto vertę sudaro 1,659 mln. eurų, iš kurių UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūrai skirta 187 tūkst. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

 

   

 

   

<< Atgal