+370 5 203 4977

​VIPA 2016 metų veiklos apžvalga

2017-01-02

Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) 2016 metais sėkmingai užbaigė 252 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektą, o bendras finansuojamų projektų skaičius išaugo iki 353. Taip pat buvo įgyvendinti visi bendrabučių renovacijos projektai bei pritarta 21 paraiškai dėl centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimo. Analizuodama šalies ūkio perspektyvas bei bendradarbiaudama su kitomis institucijomis, VIPA taip pat aktyviai dirbo siekdama  ambicingo tikslo - 2017 m. tapti Nacionaline Skatinamojo Finansavimo Institucija (NSFI).

 

2017 m. VIPA laukia nauji iššūkiai

 

2017-ieji žymės naują VIPA veiklos etapą. Pastaruosius trejus metus dinamiškai augusi organizacija, ateinančiais metais sieks įgyvendinti ambicingą tikslą – tapti Nacionaline Skatinamojo Finansavimo Institucija (NFSI). NFSI – tai valstybės kontroliuojama finansų įstaiga finansinėmis priemonėmis įgyvendinanti valstybės strateginius tikslus srityse, kuriose pasireiškia rinkos nepakankamumai.

 

Šį žingsnį nuspręsta žengti atsižvelgus į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas Lietuvai dėl valstybės valdomų įmonių savarankiškumo didinimo.

 

„NFSI – tai naujos galimybės tiek mums, kaip organizacijai, tiek visam šalies ūkiui. Šioje srityje esame nuveikę jau nemažai darbų – Finansų ministerijai pateikėme savo parengtą investavimo strategiją. Jei mūsų pasiūlymams bus pritarta Vyriausybėje, lauks sudėtingas pasirengimo procesas – turėsime keisti savo valdymo struktūrą, inicijuoti tam tikrus įstatymų pakeitimus, patvirtinti finansuojamas sritis ir pan. Atlikę šiuos darbus galėsime pereiti prie projektų atrankos bei finansavimo pritraukimo”, - ambicingus kitų metų tikslus vardino VIPA direktorius Gvidas Dargužas.

 

Remiantis VIPA atliktu vertinimu, vien iki 2023 m. naujoji institucija į įvairius šalyje įgyvendinamus projektus galėtų investuoti iki 2,280 mlrd. eurų. Tarp prioritetinių sričių būtų transporto infrastruktūra ir ekologiškas transportas, sveikatos bei socialinė apsauga, energetinis efektyvumas bei atsinaujinanti energetika, kultūra, švietimas ir mokslas bei kitos sritys.

 

Į VIPA valdomus fondus planuoja pritraukti papildomų 50 mln. eurų

 

2016 metais buvo pasirašytos 238 finansavimo sutartys, finansuojamos iš Daugiabučių namų modernizavimo fondo (DNMF), kurių vertė siekia 80,1 mln. eurų  Kadangi fonde buvo numatyta 74 mln. eurų lėšų, projektai taip pat yra finansuojami iš grįžtančių lėšų srautų.  

 

„Matydami sparčiai augantį poreikį bei DNMF gaunamų paraiškų skaičiaus augimą, ateinančiais metais planuojame pritraukti papildomą 50 mln. eurų. finansavimą iš tarptautinių finansinių institucijų. Siekiame, kad, sėkmingai užbaigus derybas, šie pinigai renovacijos projektų įgyvendinimui bus panaudoti jau 2017”, - sakė G. Dargužas.

 

VIPA 2016-aisiais sėkmingai užbaigė visus bendrabučių renovacijos projektus bei išmokėjo visas šiam tikslui skirtas fondo JESSICA lėšas, kurių suma – 12 mln. eurų.

 

Kitas VIPA įsteigtas Energijos Efektyvumo fondas (ENEF), valdantis 80 mln. eurų sumą, per metus gavo 4 paraiškas garantijų gatvių apšvietimui ir 55 paraiškas dėl centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimo, iš kurių 26 gavo teigiamą VIPA sprendimą dėl finansavimo. Dalis šių pareiškėjų jau pradėjo viešųjų pirkimų procedūras bei rangovų atranką

 

„2016 m. ENEF fonde turėjome daug namų darbų – vertinome ir toliau vertiname paraiškas bei priiminėjame sprendimus dėl finansavimo. Šiemet prasidės įgyvendinimo etapas. Tikimės, kad nemažą dalį projektų 2017-aisiais pavyks ir užbaigti”, - sakė G. Dargužas.

 

Parengė studiją Europos Komisijai, iš kurios gimė naujos finansinės priemonės

 

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje užsakymu, VIPA parengė studiją apie Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje galimybes. Studijos tikslas – įvertinti fondo patrauklumą Lietuvos ekonominės veiklos sektoriams bei įvairiems ūkio subjektams ir atskleisti Lietuvos ekonomikos ypatumų poveikį fondo įgyvendinimui.

 

„Rengdami studiją identifikavome, jog Lietuvoje skirtinguose fondo finansavimo prioritetus atitinkančiuose ekonominės veiklos sektoriuose nustatytas 7,91 mlrd. eurų finansavimo trūkumas, kuriam padengti gali būti panaudota ši Europos Komisijos ir Europos investicijų banko iniciatyva”, - pažymėjo G. Dargužas.

 

Šios analizės pagrindu buvo išgrynintos trys sritys, kurioms VIPA šiuo metu rengia finansines priemones. Numatoma, jog kitais metais turi startuoti trys naujos iniciatyvos: kelių infrastruktūros modernizavimo projektas, kuriam bus skirta 30 mln. eurų, kultūros paveldo išsaugojimo projektas, kuriam numatyta 5 mln. eurų ir vandentvarkos sistemos modernizavimo kryptis, kuriai planuojama skirti 70 mln. eurų

 

Pradėta nauja kvartalų energetinio efektyvumo didinimo programa, tęsiamos kitos kryptys

 

2016 metais LR Vyriausybei patvirtinus kvartalų energetinio efektyvumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašą, šios programos finansavimo koordinatoriumi buvo paskirta VIPA.

 

„Nuo metų vidurio mūsų specialistai jau spėjo įvertinti ir patvirtinti Šiaulių, Utenos ir Birštono savivaldybių paraiškas bei sudaryti kvartalų energetinio efektyvumo didinimo finansavimo planus. Bendra programų vertė siekia 41 mln. eurų. Programos bus įgyvendinamos iki 2022 m.”, - sakė Gvidas Dargužas.

 

Tarp kitų VIPA įgyvendinamų finansavimo formų, sėkmingai veikė savivaldybių dotacijų priemonė, suteikianti galimybę savivaldybėms užtikrinti nuosavo indėlio dalį, įgyvendinant ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus. Iš 7 pernai gautų paraiškų, 4 gavo teigiamą VIPA išvadą skirti dotaciją. 2016-aisiais VIPA pasirašė  dotacijų sutartį už 35 tūkst. eurų.

 

Taip pat VIPA tęsė grąžinamosios subsidijos priemonę, kuri taikoma valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimui. Šios priemonės įgyvendinimui skirta 28mln. eurų.

 

Aktyvus tarptautinis bendradarbiavimas

 

Pernai metais VIPA prisijungė prie Europos ilgalaikių investuotojų asociacijos, vienijančios panašias organizacijas iš viso Senojo žemyno.

 

Įmonė taip pat aktyviai mezga santykius su ekonomikos gigante Kinija, bendradarbiaudama su Kinijos Vystymo Banku (China Development Bank). VIPA planuoja dalyvauti šio banko iniciatyvoje steigti Kinijos bei Centrinės ir Rytų Europos šalių tarpbankinę asociaciją.

<< Atgal