+370 5 203 4977

ERPB – finansavimo kryptys ir finansų rinkų plėtra

2017-03-03

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (angl. The European Bank for Reconstruction and Development, toliau – ERPB) – tarptautinė finansų institucija, įsteigta 1991 m. Banko narėmis yra 65 valstybės ir dvi tarptautinės institucijos – Europos Komisija (EK) ir Europos investicijų bankas, savo veiklą vykdantis 36 Vidurio ir Rytų Europos bei Pietų ir Rytų Viduržemio regiono valstybėse.

 

ERPB veiklos tikslas – skatinti ekonomines reformas, kurios paspartina valstybių perėjimą prie atviros ir demokratiškos rinkos ekonomikos. Bankas finansuoja projektus žemės ūkio, energijos vartojimo efektyvumo, finansų įstaigų, gamybos, vietinės aplinkosaugos infrastruktūros, gamtos išteklių, energetikos, nuosavybės, turizmo, mažų ir vidutinių įmonių, telekomunikacijų, informacinių technologijų, žiniasklaidos ir transporto srityse. 

 

Projektų finansavimas ERPB

Vienas iš pagrindinių ERPB finansavimo kriterijų – užpildyti susidariusį rengiamų projektų finansavimo trūkumą. Kiekvienas projektas yra vertinamas atskirai.

 

Projektai turi atitikti tris kriterijus:

  • turi būti finansiškai naudingi (angl. bankable),
  • turi būti užtikrintas ERPB pereinamasis įgaliojimas (angl. transition),
  • turi būti vadovaujamasi papildomumo principu (angl. additionality).

ERPB, siekdamas pritraukti privačias lėšas, niekada nefinansuoja viso projekto – dažniausiai yra finansuojama iki 35 proc. projekto vertės. Paprastai yra remiami didesnės, ne mažiau nei 5 mln. Eur (ERPB finansavimo dalis) apimties, projektai. ERPB teikia finansavimą ilgam laikotarpiui, tačiau ne ilgesniam nei 15 metų, arba įvairius kapitalo investicijų finansinius produktus. Daugiau informacijos apie ERPB veiklą Lietuvoje ir projektų finansavimą rasite čia

 

Kovo 2 d. seminare apie investavimo galimybes Lietuvoje Finansų ministras Vilius Šapoka su ERPB atstovais aptarė finansavimo kryptis Lietuvai ir finansų rinkų plėtrą. Finansų ministras pristatė Lietuvos finansų rinkos skatinimo planus, siekiant kad ji labiau prisidėtų prie šalies ūkio augimo. Tam numatoma peržiūrėti rizikos kapitalo, investicinių ir pensijų fondų, verslo angelų bei pakeitimo vertybiniais popieriais teisinį reguliavimą. Tai leistų iki 2020 metų pritraukti apie 700 mln. privačių lėšų verslo ir viešiesiems projektams finansuoti. Lietuva taip pat sieks efektyviau išnaudoti finansų technologijų (angl. FinTech) galimybes ir tapti šios pramonės regiono centru.

 

2016 m. spalio 4 d. ERPB pasirašė bendradarbiavimo sutartį su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ dėl bendradarbiavimo įgyvendinant rizikos kapitalo finansines priemones, o šiais metais ketinama pasirašyti sutartį su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra dėl daugiabučių namų modernizavimo programos finansavimo. Daugiau informacijos skaitikite čia

<< Atgal