+370 5 203 4977

VIPA dalyvauja gebėjimų stiprinimo ir patirties mainų su Kroatija projekte

2017-05-30

LR finansų ministerijos, Centrinės projektų valdymo agentūros, Viešųjų investicijų plėtros agentūros, Kroatijos Regionų plėtros ir ES fondų ministerijos bei Kroatijos plėtros ir rekonstrukcijos banko specialistų komanda kartu įgyvendina EK finansuojamą projektą „Gebėjimų taikyti finansinius instrumentus juos derinant su kitomis viešosiomis investicijomis stiprinimas“. Tokiu būdu EK siekia skatinti platesnį finansinių instrumentų naudojimą bei ES šalių bendradarbiavimą tuo klausimu.

 

Iki kitų metų pradžios bus vertinamos Lietuvoje ir Kroatijoje taikomos valstybės intervencijos (subsidijos, mokesčių lengvatos ir kt.) įvairiuose ūkio sektoriuose (vandentvarkos, susisiekimo, kultūros sveikatos ir kt.) bei galimybės jas derinti su finansinėmis priemonėmis. Šio projekto įgyvendinimo metu Lietuvos viešojo sektoriaus specialistų komanda perduos Kroatijos partneriams kokybiško finansinių priemonių panaudojimo mūsų šalyje patirtį.

 

Projektas prisidės prie sėkmingo finansinių priemonių įgyvendinimo ir naujų finansinių priemonių kūrimo. Finansų ministerija akcentuoja, kad vienas iš pagrindinių finansinių priemonių privalumų – tęstinumas ir „atsinaujinantis“ pobūdis, nes, paskolinus ar investavus finansinėms priemonėms skirtas lėšas, jos sugrįžta ir yra toliau naudojamos, siekiant tų pačių tikslų. Tokiu būdu sukuriami ilgalaikiai finansavimo instrumentai. Be to, įgyvendinant finansines priemones, yra pritraukiamos privačios lėšos, kurios gerokai padidina investicijų mastą, todėl pasiekiama didesnių rezultatų.

 

„Įvertindami tikimybę, kad ilgainiui ES fondų lėšų galime gauti mažiau nei jų turime dabar, išnaudojame  finansinius instrumentus, kad ateityje ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą galėtume finansuoti nuosavais ištekliais. Tokias priemones Lietuva pradėjo įgyvendinti dar 2009 metais, todėl turime didelį įdirbį. Šio projekto pagalba galėsime detaliau išnagrinėti ir palyginti Lietuvos ir Kroatijos viešųjų finansų intervencijas ir jų poveikį alternatyvių finansavimo šaltinių plėtrai ir privataus kapitalo pritraukimui. Savo patirtimi dalinsimės su Kroatijos partneriais, siekiančiais efektyvaus ES lėšų investavimo“, – sako finansų viceministrė Loreta Maskaliovienė.

 

2007–2013 m. finansinėms priemonėms buvo skirta apie 450 mln. eurų. 2014–2020 m. laikotarpiui joms skirta daugiau lėšų -  šiuo metu 6 įsteigtiems fondams skirta apie 600 mln. eurų ES lėšų. EK vertinimu, pagal šioms priemonės skirtą ES fondų lėšų dalį Lietuva yra tarp pirmaujančiųjų ES šalių narių.

<< Atgal