+370 5 203 4977

Vyriausybė pritarė naujam daugiabučių namų atnaujinimo finansavimo modeliui

2017-06-08

Vyriausybė pritarė Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo pakeitimo projektui, kuris įtvirtina naują daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) modelį, numatantį gyventojams palankesnes ir ilgalaikes valstybės paramos teikimo sąlygas.

 

Pagal šį įstatymo projektą yra 100 proc. apmokamos daugiabučio namo atnaujinimo projekto parengimo, projekto įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidos, taip pat kompensuojama 30 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Be to, siekiant gyventojams sudaryti galimybes efektyviai reguliuoti šilumos suvartojimą, numatoma galimybė pasinaudoti papildoma valstybės parama, kai įgyvendinant atnaujinimo (modernizavimo) projektą daugiabučiame name yra įrengiamas naujas ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiant balansinius ventilius ant stovų, arba pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius, papildomai kompensuojant iki 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos.

 

„Energijos vartojimo efektyvumo didinimas atnaujinant daugiabučius pastatus yra vienas iš mūsų Vyriausybės prioritetinių darbų, kurio įgyvendinimas sudaro sąlygas gyventojams mažinti išlaidas už šilumą, taip pat skatina statybos sektorių ir bendrai valstybės ekonomiką, todėl siekiame gyventojams sudaryti kuo palankesnės finansinės sąlygas įgyvendinti savo būsto atnaujinimo projektus. Tikiuosi, kad Seime operatyviai bus apsvarstytas ir priimtas Vyriausybės pateiktas įstatymo projektas ir netrukus galėsime skelbti naują kvietimą teikti paraiškas daugiabučių namų atnaujinimo projektams įgyvendinti, pagal gyventojams palankesnes finansines sąlygas“ – teigia Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis.

 

Daugiau informacijos skaitykite čia

<< Atgal