+370 5 203 4977

Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo finansavimo sąlygų pakeitimas

2017-07-31

Informuojame, kad 2017 m. liepos mėn. 27 dieną LR Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-200 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistos projektų finansavimo sąlygos.
 

Artimiausiu metu LR Energetikos ministerija potencialiems pareiškėjams planuoja išsiųsti kvietimą teikti projektinius pasiūlymus.

<< Atgal