+370 5 203 4977

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus valstybei nuosavybės teise priklausančius pastatus

2017-09-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-194 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1) ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu kviečiama teikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“. 
Projektinius pasiūlymus iki š.m. spalio 23 d. 16.00 val. galima pateikti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, adresu: Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.

Taip pat informuojame, kad š.m. rugsėjo 25 d. nuo 14 iki 17 val. Ministerijoje vyks galimiems pareiškėjams skirtas informacinis renginys. Registracija į renginį čia.

 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:
Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus patarėjas Mindaugas Stonkus,
tel. 8 706 64764, faks. 8 706 64820, 
el. p. mindaugas.stonkus@enmin.lt;
Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus vyr. specialistė Ona Beinoravičiūtė,
tel. 8 706 64994, faks. 8 706 64820, 
el. p. ona.beinoravičiūtė@enmin.lt;
Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė Vita Neimantaitė,
tel. 8 706 64605, faks. 8 706 64820, 
el. p. vita.neimantaite@enmin.lt.

<< Atgal