+370 5 203 4977

Lietuvos savivaldybių asociacijoje VIPA pristatė finansinių priemonių teikiamas galimybės savivaldybių valdomos infrastruktūros modernizavimui

2017-09-22

2017 m. rugsėjo 20  d. VIPA atstovai dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos surengtame valdybos posėdyje Vilniuje, kurio metu posėdžio dalyviams buvo pristatyta VIPA vykdoma veikla bei šiuo metu siūlomi finansiniai sprendimai savivaldybėms. Renginyje su 19 savivaldybių merų išsamiai aptartos VIPA valdomų Kultūros paveldo (KPF), Savivaldybių pastatų (SPF), daugiabučių namų modernizavimo (DNMF)  bei energetinio efektyvumo (ENEF) fondų teikiamos galimybės finansuoti savivaldybių valdomų objektų modernizavimą.

Taip pat posėdžio metu valdybos nariai konstatavo, kad savivaldybės sėkmingai naudojasi VIPA administ­ruoja­ma savi­valdybių dotacijų priemone, kurios dėka savivaldybės, investuojančios į jų biudžetų išlaidas taupančius ir pajamas didinančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus gali gauti dotacijas iš valstybės biudžeto nuosavam indėliui užtikrinti. Šiuo metu su savivaldybėmis VIPA jau yra pasirašiusi 41 dotacijų gavimo sutartį. 

<< Atgal