+370 5 203 4977

Aptarta Interreg Europe projekto BUILD2LC veikla bei pristatytas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus

2017-09-26

2017 m. rugsėjo 25 d. UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau - VIPA) kartu su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija organizavo renginį Vilniuje, kurio metu buvo pristatytas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“. Renginyje daugiau nei 50 dalyvių iš 27 institucijų buvo informuoti apie kvietimo sąlygas bei paraiškų teikimo tvarką.
Renginio metu suinteresuotoms institucijoms taip pat buvo išsamiai pristatyta Europos teritorinio bendradarbiavimo programos Interreg Europe projekto BUILD2LC dalies „Inovatyvaus, anglies dioksido kiekį mažinančio, pastatų atnaujinimo skatinimas Europos regionuose“ (angl. Boosting Low Carbon Innovative Building Rehabilitation in European Regions) veikla ir pasidalinta gerąja patirtimi apie Lenkijoje įvykusį BUILD2LC tarpregioninį seminarą „Statybų sektoriaus profesionalizavimas“. Pristatytos galimybės statybų sektoriaus darbuotojų apmokymams, atsižvelgiant į naujausias tendencijas (pasyvių namų statybų reikalavimus, naujų technologijų naudojimą ir pan.) Pristatytos naujausios Lenkijoje naudojamos, ESI fondų lėšomis sukurtos, tyrimų laboratorijos, kuriose 
statybų sektoriaus medžiagų gamintojai,  atlieka medžiagų bandymus ir tyrimus. 


Daugiau informacijos apie projektą galima rasti čia

<< Atgal