+370 5 203 4977

Patvirtintos palankios Eurostat gairės dėl energijos taupymo paslaugų teikimo sutarčių apskaitos

2017-10-12

2017 m. rugsėjo 19 d. Europos Komisijos direktoratas Eurostat patvirtino apskaitos gaires (spausti čia), taikytinas energijos taupymo paslaugų teikimo sutarčių (toliau – ETPT sutarčių) apskaitymui valstybės sąskaitose. 
Šiose gairėse paaiškinta, kad daugeliu atveju ETPT (angl. ESCO) investicijos gali būti apskaitomos nebalansinėse valstybės sąskaitose. Tai reiškia, kad valstybinėms institucijoms įgyvendinant energijos efektyvumo projektus ETPT sutartys nedarys neigiamos įtakos valstybės biudžeto deficito bei skolos rodikliams. 

Apskaitos gairės nustato, kad ETPT teikėjas prisiima didžiąją riziką ir naudą, susijusią su ETPT turto naudojimu, todėl turėtų būti laikomas ekonominiu turto savininku ir turėtų įrašyti ją savo balanse. Taip pat gairėse nustatomi tinkami apskaitos metodai ir poveikis valdžios sektoriaus grynajam skolinimui (skolinimuisi), jei ETPT sutarties pabaigoje turtas perduodamas valdžios institucijoms arba derinamas su faktoringu.  

Iki šiol įsipareigojimai pagal energijos taupymo paslaugų teikimo sutartis būdavo įskaitomi į minėtus rodiklius, ir tai buvo viena iš pagrindinių kliūčių siekti įgyvendinamų projektų masto. Šis reikšmingas žingsnis yra labai teigiamas ir patrauklus pastatų valdytojams, padėsiantis ETPT rinkos plėtrai Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje.

<< Atgal