+370 5 203 4977

Viešųjų investicijų plėtros agentūra tapo pilnateise Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacijos nare

2017-11-20

2017 m. lapkričio 14 d. Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacijos (toliau - LT VCA) Valdyba priėme sprendimą, kuriuo VIPA yra patvirtinta LT VCA nare.

 

LT VCA  vienija privataus ir rizikos kapitalo rinkos dalyvius Lietuvoje, kurios pagrindinis veiklos tikslas yra kartu su kompetentingomis Lietuvos institucijomis ir partneriais dalyvauti formuojant ir vykdant bendrą rizikos ir privataus kapitalo verslo politiką, kuriant ir tobulinant jos įstatymus, koordinuoti Asociacijos narių pastangas, plėtoti veiklą, atstovaujant jų ekonominiams ir teisiniams interesams, propaguojant rizikos ir privataus kapitalo investicijas Lietuvoje, pabrėžiant šios  rinkos plėtros naudą valstybei, įmonėms ir kitiems susijusiems rinkos dalyviams ir ūkio subjektams.

Taip pat LT VCA tikslas informuoti visuomenę apie asociacijos narių veiklą, didinti inovatyvių/novatoriškų įmonių produkciją plėtojant patrauklią ir tvarią aplinką verslininkams, instituciniams investuotojams ir fondų valdytojams ir kt.

Šiuo metu asociacija vienija 29 aktyvias bendroves-narius, vykdančius įvairių rušių rizikos kapitalo veiklą. Narius sudaro 10 tikrųjų ir 19 asocijuotų narių.

 

Daugiau apie LT VCA rasite čia

<< Atgal