+370 5 203 4977

Kviečiame dalyvauti naujai kuriamos energijos efektyvumo finansavimo platformos steigime

2018-04-03

Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) kviečia dalyvauti naujai kuriamos energijos efektyvumo finansavimo platformos, kuri steigiama komanditinės ūkinės bendrijos forma, steigime. 


VIPA steigiamos investicinės platformos pagrindinis tikslas – Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdomų energijos vartojimo efektyvumą didinančių projektų ir priemonių, kurių poveikis yra galutinės energijos suvartojimo mažinimas, įgyvendinimas.

 

Investicinės platformos lėšomis bus teikiamas finansavimas ir (ar) investavimas į projektus šiose srityse:

- Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas);
- Pastatų (pramonės ir viešųjų) modernizavimas;
- Gatvių apšvietimo tinklų modernizavimas;
- Atsinaujinančių energijos šaltinių plėtra;
- Namų ūkių vartojimo efektyvinimo ir optimizavimo priemonės;
- Energijos efektyvumo projektai įmonėse;
- Energijos efektyvumo projektai transporto sektoriuje;
- Projektai kitose srityse, kurios neprieštarauja fondo tikslui.
 
VIPA skelbia investuotojų, kurie steigiamoje komanditinėje ūkinėje bendrijoje dalyvautų komanditorių teisėmis, atranką. Visi suinteresuoti investuotojai kviečiami teikti paraiškas ne vėliau, kaip iki 2018 m. balandžio 16 d. 

Dokumentai parsisiųsti:
 
Dėl išsamesnės informacijos apie steigiamą investicinę platformą galite kreiptis į Astą Gladkauskienę telefonu (8 5) 203 4 401 ar el. paštu a.gladkauskiene@vipa.lt 

<< Atgal