+370 5 203 4977

Suteiktas įsipareigojimas dėl garantijos suteikimo Vilniaus miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektui

2018-03-12

Informuojame, kad 2018 m. kovo 9 d. UAB „Viešųjų investicijų plėtos agentūra“ (VIPA) įvykusio paskolų ir garantijų komiteto posėdžio metu suteiktas įsipareigojimas suteikti garantiją UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ planuojamam įgyvendinti Vilniaus miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektui. Maksimalus suteiktos garantijos dydis sudaro 13 mln. EUR. Numatoma, kad planuojami elektros energijos sutaupymai po modernizacijos bus daugiau 51 proc.  

 

Primename, kad 2015 m. vasario 18 d. trišale sutartimi, sudaryta tarp LR Finansų, LR Energetikos ministerijų ir VIPA, įsteigtas Energijos efektyvumo fondas (ENEF), finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, o VIPA veikia kaip šio fondo valdytoja. 14,5 mln. eurų ENEF fondo lėšų yra skiriama garantijų finansinei priemonei, kuria gali pasinaudoti savivaldybės ar jų įmonės, įgyvendinančios miestų gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektus. Šie projektai turi pasiekti ne mažesnį kaip 40 proc. elektros energijos sutaupymą.  
Savivaldybės, norinčios pasinaudoti garantija, projektus gali įgyvendinti tiek pačios, tiek pasitelkdamos energijos taupymo paslaugų teikėjus (ETPT, angl. ESCO).
VIPA, suteikdama garantiją, įsipareigoja padengti kreditoriui už skolininko (savivaldybės) neįvykdytus įsipareigojimus pagal paskolos sutartį, suteiktą miestų gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektui finansuoti.

 

Daugiau informacijos apie galimybes gauti garantijas miestų gatvių apšvietimo sistemų modernizavimo projektams rasite čia

<< Atgal