+370 5 203 4977

Išaiškinimas dėl savivaldybių dotacijos skyrimo nuostatų

2018-03-28

Informuojame, kad LR Finansų ministerijos išaiškinime (2018-03-26 raštas Nr. (24.66)-6K-1801802 „Dėl dotacijų savivaldybėms“), nurodoma, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1326, taip pat kiti teisės aktai, kiek jie nustato ES fondų lėšomis įgyvendinamų projektų finansavimą, nedraudžia savivaldybės prie įgyvendinamų projektų prisidėti ir didesne nei atitinkamos priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše (PFSA) nurodyta privaloma nuosavų lėšų dalimi, jeigu savivaldybės sprendimu projekto įgyvendinimui būtinas didesnis finansavimas, nei yra numatyta jį finansuoti  ES fondų lėšomis. 

 

Tačiau tokia dalis (didesnė nei numato PFSA) nėra pagal teisės aktus savivaldybėms privaloma, todėl šiai daliai (didesnei nei numato PFSA) dotacija neskiriama

 

Daugiau informacijos apie dotacijas savivladybėms rasite čia.

<< Atgal