+370 5 203 4977

Tęsiamas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų finansavimas

2018-05-04

Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) š. m. balandžio 30-ąją pasirašė sutartį su LR Finansų minsiterija dėl 68 mln. valstybės perskolinamos paskolos suteikimo Daugiabučių namų modernizavimo fondui (DNMF).


Gautas finansavimas skirtas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) lengvatinėms paskoloms, kurioms bus taikomos VIPA daugiabučių namų modernizavimo fondo lengvatinių paskolų teikimo tvarkos apraše (toliau - Aprašas) numatytos sąlygos. Ši iniciatyva ir toliau padės taupyti energiją, mažinti anglies dioksido išmetimą ir įgyvendinti klimato kaitos sušvelninimą didinant energijos vartojimo efektyvumą gyvenamuosiuose daugiabučiuose namuose.

 

Kviečiame teikti paraiškas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų finansavimui elektroniniu būdu nuo 2018 m. gegužės 4 d. 

 

Su aktualia Aprašo redakcija bei detalesnėmis paraiškų teikimo sąlygomis galite susipažinti čia

 

Dėl išsamesnės informacijos lengvatinių paskolų daugiabučiams namams atnaujinti teikimo galite kreiptis telefonu (8 5) 203 4660 bei el. paštu daugiabuciai@vipa.lt 

<< Atgal