+370 5 203 4977

Kvietimas dalyvauti rinkos konsultacijoje

2018-07-11

Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) siekdama parengti pirkimo sąlygas, atitinkančias naujausias rinkos tendencijas ir galimybes bei užtikrinančias sąžiningą tiekėjų konkurenciją, ir vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsniu, kviečia dalyvauti rinkos konsultacijoje ir iki 2018 m. liepos 19 d. teikti pastabas finansinių produktų (paslaugų) kainodaros parengimo paslaugų techninės specifikacijos projektui.

 

VIPA ketina savo klientams teikti paskolas, finansinio laidavimo paslaugas (finansines garantijas), finansinės nuomos (lizingo) paslaugas bei kitus finansinius produktus. Šiam tikslui pasiekti VIPA kuria naujus (-as) finansinius (-nes) produktus (paslaugas), kurie (-os) bus išduodami (-os) su fiksuota arba kintama palūkanų norma (arba už tam tikrą mokestį) iš nuosavų bendrovės lėšų ir (ar) pritrauktų lėšų, kurias agentūra numato skolintis. Atsižvelgdama į kuriamų produktų (paslaugų) specifiką ir siekiamą aptarnauti klientų segmentą, VIPA vienais atvejais reikalaus iš klientų turto įkeitimo (užstato) ar hipotekos, o kitais atvejais - to nedarys. Naujiems (-oms) produktams (paslaugoms) VIPA numato taikyti pakankamai lanksčias jų grąžinimo sąlygas, tačiau jų įkainiai klientams turi atspindėti VIPA prisiimamą riziką, faktinius kaštus ir reikalaujamą nuosavybės grąžą.

 

Todėl VIPA numato įsigyti konsultacines paslaugas, skirtas parengti šių finansinių produktų (paslaugų) kainodaros metodiką, kitus su tuo susijusius metodinius dokumentus, skaičiuokles, kitą kainodarai būtiną infrastruktūrą bei pradinius įvesties duomenis (pažymėtina, kad ši metodika nebus taikoma finansinėms priemonėms ar finansinėms paslaugoms, kurioms palūkanų norma jau yra nustatyta).

 

Detalesnę informaciją apie planuojamą pirkimą rasite čia

<< Atgal