+370 5 203 4977

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal grąžinamosios subsidijos priemonę

2018-07-25

Nuo 2018 m. liepos 27 d. kviečiame Valstybei nuosavybės teise priklausančius viešuosius pastatus patikėjimo ar panaudos teise valdantčius subjektus (išskyrus valstybės įmones) ir (arba) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojus (toliau - Pareiškėjai) teikti paraiškas pagal grąžinamosios subsidijos priemonę Nr. 04.3.1-VIPA-T-113 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ 

 

Finansavimo tikslas:
Atnaujinti valstybei nuosavybės teise priklausančius šildomus ir (arba) vėsinamus viešuosius pastatus, siekiant, kad pastatai atitiktų bent minimalius energinio naudingumo reikalavimus, t. y. atitiktų ne žemesnę kaip pastato C energinio naudingumo klasę, taip, kaip nustatyta Statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ ir taipu mažinti suvartojamos energijos sąnaudas.

 

Finansuojamos veiklos:
Energijos taupymas ir renovacija

 

Projektų atrankos būdas:
Tęstinė projektų atranka 

 

Daugiau informacijos apie kvietimo sąlygas rasite paslaudę ant šios nuorodos

 

<< Atgal