+370 5 203 4977

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūroje - du nauji stebėtojų tarybos nariai

2018-08-23

2018 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro sprendimu išrinkti nauji UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) stebėtojų tarybos nariai, kuriais tapo Ramūnas Dilba ir trečiuoju nepriklausomu stebėtojų tarybos nariu Raimondas Rapkevičius.

 

R. Dilba yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos investicijų departamento direktorius, kuris pakeitė VIPA stebėtojų tarybos narę (LR finansų ministerijos atstovę) Rūtą Dapkutę - Stankevičienę.

R. Rapkevičius 10 metų dirbo generalinio direktoriaus pavaduotojo ir finansų direktoriaus pareigose UAB „General Financing“, priklausančiai „Marginalen“ bankinei grupei, taip pat buvo valdybos narys. Šiuo metu R. Rapkevičius paskirtas ir UAB „EPSO-G“ audito komiteto pirmininku.

VIPA stebėtojų taryba suformuota vadovaujantis korporatyvinio valdymo principais, kurie atitinka Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas, todėl didžiąją stebėtojų tarybos dalį sudaro nepriklausomi nariai. Viso VIPA stebėtojų tarybą sudaro 5 nariai iš kurių 3 nariai yra nepriklausomi.

Stebėtojų taryba tvirtina bendrovės strategiją ir stebi jos vykdymą, renka ir atšaukia valdybos narius, prižiūri valdybos ir generalinio direktoriaus veiklą.

<< Atgal