+370 5 203 4977

VIPA suteiktas Nacionalinės plėtros įstaigos statusas

2018-10-17

Šiandien Vyriausybė trims valstybės valdomoms finansų įstaigoms – UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūrai (VIPA), UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) ir UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ (ŽŪPGF) – suteikė nacionalinių plėtros įstaigų (NPĮ) statusą.

NPĮ nekonkuruos su privačios rinkos dalyviais (bankais, rizikos kapitalo valdymo įmonėmis ir kt.), o sudarys palankesnes sąlygas investicijoms į tas sritis, kuriose finansavimas rinkos sąlygomis neteikiamas ar nepakankama arba sąlygos nėra optimalios. Bus sudarytos galimybės plačiau taikyti finansines priemones, o tai leis sumažinti Lietuvos finansinę ir ekonominę priklausomybę nuo ES skiriamo finansavimo po 2020 metų.

Numatoma, kad VIPA, INVEGA ir ŽŪPGF NPĮ veiklą pradės vykdyti, tuomet, kai priežiūros institucija (AB Lietuvos Bankas)  jas įtrauks į NPĮ sąrašą
.

<< Atgal