+370 5 203 4977
UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) bei Valstybės kapitalo „Lietuvos energijos“ grupei priklausanti energijos skirstymo bendrovė  „Energijos skirstymo operatorius“ ( ESO) 2018 m. liepos 3 d. pasirašė komanditinės ūkinės bendrijos „Energetinio efektyvumo projektų finansavimo platforma“ (EEFP) steigimo dokumentus. 
 
Įsteigtos EEFP lėšomis numatoma finansuoti energijos vartojimą mažinančių technologijų diegimo projektus. Per EEFP projektų finansavimui bus prieinamos tiek Lietuvos institucinių investuotojų, tiek ir tarptautinių finansinių institucijų lėšos, kurios bus naudojamos finansuoti energetinio efektyvumo projektus.
 
Pirminiame etape iš EEFP numatyta teikti ilgalaikes paskolas (iki 10 metų), juridiniams asmenims, kurie vysto ar planuoja vystyti gaminančių vartotojų rinką bei diegti saulės elektrines gaminantiems vartotojams (juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims). VIPA siekdama atrinkti gaminančių vartotojų projektų vystytojus, kurie atitiktų minimalius kriterijus ir su gautu finansavimu vystytų gaminančių vartotojų projektus (t. y. diegtų saulės elektrines), parengė paskolų, skirtų gaminančių vartotojų rinkos plėtrai, suteikimo tvarkos aprašo proejktą ir teikia viešai konsultacijai su rinkos dalyviais.
 
 Su Aprašo projektu galite susipažinti paspaudę ant šios nuorodos. 
 
Kviečiame teikti pastebėjimus ir pasiūlymus dėl Aprašo projekte nustatytų atrankos sąlygų kviečiame teikti elektroniniu paštu kub@vipa.lt
 
Jei turite klausimų, susijusių su numatomomis teikti paskolomis, tai prašome kreiptis į VIPA Finansinės partnerystės skyriaus, finansavimo programų vadovą  Mindaugą Taujenį,  Tel:. (8 5) 203 4 898 El. p: kub@vipa.lt