+370 5 203 4977

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – VIPA) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu bei VIPA paramos teikimo tvarka (spausti čia) Paramos gavėjo statusą turintiems asmenims gali skirti paramą šiose srityse:

 

  • socialiniams, švietimo, meno, kultūros, mokslo ir sporto (išskyrus ekstremalų ir padidintos rizikos sportą) projektams, veikloms. Šie projektai ir (ar) veiklos turi atitikti šioje tvarkoje nustatytus paramos skyrimo kriterijus;
  • nacionaliniams sporto (išskyrus ekstremalų ir padidintos rizikos sportą), meno, kultūros, mokslo, socialiniams projektams, akcentuojantiems ir skatinantiems valstybei svarbius dalykus, atitinkantiems šioje tvarkoje nustatytus paramos skyrimo kriterijus.
  • VIPA paramą skiria, prisijungdama prie nacionalinių kampanijų, kurias inicijuoja Lietuvos Respublikos prezidentūra, valstybinės institucijos ar nacionaliniai judėjimai.

 

Parama neskiriama ir negali būti naudojama politinėms partijoms ar politinėms kampanijoms finansuoti bei politinių kampanijų dalyvių politinių kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis kampanijomis susijusiems skolos įsipareigojimams padengti.

 

Taip pat parama negali būti perduodama kaip įnašas juridiniam asmeniui, kurio dalyvis yra paramos gavėjas.

 

Informaciją apie VIPA suteiktą paramą rasite čia.

 

Jei norite pretenduoti į VIPA paramą, prašome kreiptis el. paštu info@vipa.lt arba  tel. (8 5) 203 4 661