+370 5 203 4977

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), siekdama užtikrinti skaidrią bei veiksmingą VIPA darbuotojų veiklą, vykdo nuolatinę korupcijos ir sukčiavimo prevencijos kontrolę.  Informuojame, kad VIPA generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio mėn. 18 d. įsakymu Nr. 2017/9-66 sudaryta nuolat veikianti Korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės darbo grupė nagrinėja klausimus, susijusius su korupcijos prevencijos koordinavimu ir kontrole bei teikia siūlymus VIPA vadovybei dėl kovos su korupcija priemonių tobulinimo ir įgyvendinimo.

 

Su VIPA darbuotojų etikos kodeksu galite susipažinti čia

 

Su VIPA korupcijos prevencijos politika galite susipažinti čia.

Jei įtariate, kad VIPA darbuotojai yra padarę pažeidimų (rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis, tarnybinis nusižengimas, šiurkštus privalomos profesinės etikos normų pažeidimas ar pan.), prašome užpildyti žemiau esančią pranešimo formą

Pranešimą gaus penki Korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės darbo grupės nariai. Jei teikiate informaciją apie įtariamą pažeidimą, esant pagrindui, pažeidimo nagrinėjimą organizuoja VIPA generalinis direktorius arba jo paskirtas už korupcijos ir sukčiavimo prevenciją atsakingas darbuotojas, kuris yra šios darbo grupės narys.

 

Būsime dėkingi, jei teikdami pranešimą nurodysite savo kontaktinius duomenis kuriais už pranešimo nagrinėjimą atsakingas VIPA darbuotojas galės jums pateikti informaciją apie Jūsų pranešimo nagrinėjimo eigą ir rezultatus. 

 

Pranešėjui yra garantuojamas teisės aktuose nustatytas konfidencialumas. 

 

Taip pat kviečiame teikti siūlymus VIPA taikomų korupcijos ir sukčiavimo prevencijos priemonių gerinimui ir atitinkamai taisytiniems teikiamų paslaugų procesams ar procedūroms

 

 

Informuojame, kad apie įtariamus neskaidrius ES strukūrinės paramos panaudojimo atvejus galite pranešti interneto svetainėje http://esinvesticijos.lt/lt/pranesimai-ir-korupcija.

 

Taip pat informaciją apie neteisėtus veiksmus, vadovybės korupcijos atvejus galite pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai interneto svetainėje www.stt.lt

 

Primename, kad melagingą informaciją pateikęs, valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.