+370 5 203 4977

INFORMACIJA APIE TVARKOMUS DUOMENIS 


Tvarkydama asmens duomenis, uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau -  BDAR) ir, kai taikoma,  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitų teisės aktų reikalavimais. Siekdami informuoti asmenis apie jų asmens duomenų tvarkymą vykdant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų administravimo veiklą, esame paruošę atmintinę apie asmens duomenų tvarkymą, kurią galite peržiūrėti čia.

 

Jums naudojantis interneto svetaine old.vipa.lt interneto svetainės ir domeno savininkas ir jo turinio duomenų valdytojas yra UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra, juridinio asmens kodas 303039520, Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius, Lietuva, Tel. (8 5) 203 4977,  faks. (8 5) 203 4986, El. paštas info@vipa.lt.
 
INFORMACIJA APIE SLAPUKUS
 
Slapukai yra maži failai (rinkmenos), kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio ar naršyklės atminį ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus šiame tinklapyje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu. Dažniausiai tokia informacija Jūsų tiesiogiai neidentifikuoja, tačiau naudojant slapukus Jūsų patirtis internete gali būti labiau suasmeninta. Jūs galite nuspręsti neleisti tam tikrų tipų slapukams veikti. Slapukuose paprastai saugomi interneto svetainės, iš kurios jie paimti, pavadinimas, jų saugojimo naudotojo kompiuteryje laikas bei unikalus numeris.
Jums lankantis mūsų interneto svetainėje old.vipa.lt Jūsų kompiuteryje ar kitame jūsų naudojamame prietaise, prijungtame prie interneto, yra renkama informacija apie Jus naudojant slapukus (angl. cookies). Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą galite rasti mūsų Slapukų naudojimo politikoje, taip pat, skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.
 
Siekdami įgyvendinti saugų Jūsų naudojimąsi tinklapiu, atsižvelgdami į besikeičiančias naudojamas technologijas bei siekdami užtikrinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, tame tarpe, aiškų ir suprantamą Jūsų kaip duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, šiuo metu vykdome Slapukų naudojimo politikos ir Slapukų nustatymų dėl galimybių paprastu būdu keisti slapukų nustatymus, atnaujinimo darbus
 
Įspėjame, jog šiuo metu Jums prisijungus prie mūsų  interneto svetainės dėl vykdomų atnaujinimo darbų Jūs galite nematyti tam tikros informacijos, susijusios su slapukų naudojimu ir (ar) jų naudojimo nustatymų keitimu ir Jums gali nepavykti pakeisti slapukų naudojimo nustatymų naršyklėje.
Labai atsiprašome už nepatogumus, jeigu tokių patirsite, atnaujinimo darbų vykdymo laikotarpiu. 
 
Dėl slapukų  naudojimo šiuo laikotarpiu galite tiesiogiai kreiptis į  mūsų duomenų apsaugos pareigūną el. p. dap@vipa.lt., kuris gali padėti Jums spręsti kylančias problemas ir (ar) atsakyti į kilusius klausimus.

 
INFORMACIJA APIE DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMĄ
 
Informuojame, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų atitinkamų taikytinų teisės aktų reikalavimų. Apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūsų duomenis tvarkome, informuojame Jus asmeniškai ir (ar) kitu teisės aktuose nustatytu būdu.
 
Primename, kad Jūs kaip duomenų subjektas, turite šias pagrindines teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:
- Žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą Įmonėje (teisė žinoti);
- Susipažinti su Įmonėje tvarkomais savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
- Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
- Reikalauti ištrinti su juo susijusius asmens duomenis (teisė „būti pamirštam“);
- Reikalauti, kad Įmonė apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
- Bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Įmonės arba trečiosios šalies interesų, kai duomenų subjekto interesai nėra svarbesni (teisė nesutikti);
- Gauti su juo susijusius duomenis, kuriuos jis pateikė Įmonė susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir juos persiųsti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą).
 
Detalią informaciją apie tai, kaip galite įgyvendinti savo kaip duomenų subjekto teises uždarojoje akcinėje bendrovėje Viešųjų investicijų plėtros agentūra rasite paspaudę Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka ir procedūra.
 
Informuojame, kad dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir (ar) dėl šios interneto svetainės vykdomų techninių atnaujinimo darbų neturint galimybės naudojantis interneto svetaine matyti duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos (jeigu aukščiau pateikta nuoroda neveiktų) galite tiesiogiai kreiptis į  mūsų duomenų apsaugos pareigūną el. p. dap@vipa.lt., kuris gali padėti Jums pateikti detalią informaciją apie Jūsų kaip duomenų subjektų teisių įgyvendinimą uždarojoje akcinėje bendrovėje Viešųjų investicijų plėtros agentūra ir (ar) gali Jums tiesiogiai pateikti visą informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu uždarojoje akcinėje bendrovėje Viešųjų investicijų plėtros agentūra.
 
 

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS


Paskirtasis duomenų apsaugos pareigūnas Mindaugas Valančius užtikrina Viešųjų investicijų plėtros agentūros atitiktį BDAR nuostatoms, teikia išvadas, konsultuoja duomenų saugos klausimais ir atlieka kitas BDAR nurodytas funkcijas.
  
Jeigu norite susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu, turite klausimų, susijusių su asmens duomenų saugos užtikrinimu, prašome kreiptis elektroniniu paštu dap@vipa.lt 

 

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ VIPA GALITE RASTI:
 

1. Asmens duomenų saugos bei tvarkymo politika ir jos įgyvendinimo aprašas;

2. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka ir procedūra;

3. Duomenų subjekto prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma;

4. Duomenų subjekto prašymo dėl duomenų ištaisymo forma;

5. Duomenų subjekto prašymo sunaikinti asmens duomenis forma;

6. Duomenų subjekto prašymo susipažinti su asmens duomenimis forma;

7. Interneto svetainės vipa.lt privatumo politika;

8. Slapukų naudojimo politika.