+370 5 203 4977

Atsižvelgiant į LR darbo kodekso pasikeitimus ir kitus LR vyriausybės taikomus nutarimus 2017 m. spalio 26 d. uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 2017/9-54 (2018 m. sausio 25 d. įsakymo Nr.2018/9-4 redakcija) patvirtinta uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros atlygio sistema, kurioje reglamentuota visiems darbuotojams vieninga mokamo darbo užmokesčio struktūra, susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios dalies, skatinanti siekti VIPA strateginiame veiklos plane nustatytus rodiklius bei kiekvieno darbuotojo asmeninio efektyvumo. Įvardintos suteikiamos papildomos motyvacinės priemonės, tokios kaip darbuotojų sveikatos draudimas, galimybė įgyti papildomų žinių įvairiuose mokymuose ir tarptautiniuose projektuose.

 

VIPA PAREIGYBIŲ DARBO UŽMOKESČIO VIDURKIAI (NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ)

2018 M. BIRŽELIO 30 D. EUR

 

Pareigybių kategorija

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokesčio vidurkis

Vadovybė 4 2 278,06
Skyrių vadovai 8 2 006,45
Ekspertai 5 1 746,37
Projektų vadovai 11 1 322,44
Finansininkai 8 1 360,00
Specialistai 9 1 133,57

 

 2017 m. VIPA pareigybių darbo užmokesčio vidurkiai (neatskaičius mokesčių)