+370 5 203 4977

Investicinės platformos tikslas - užtikrinti efektyvų energijos vartojimą, skatinti žalios energetikos plėtrą ir prisidėti prie tvarios bei modernios ekonomikos Lietuvoje kūrimo. Į šį finansinį instrumentą planuojama pritraukti finansines lėšas iš Lietuvos energetinių įmonių ir iš tarptautinių finansinių institucijų, tokių kaip Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko ar Europos Investicinio banko bei kitų investuotojų. Kviečiame institucinius ir privačius investuotojus dalyvauti investicinės platformos viešoje investuotojų atrankoje. Stipri Lietuvos infrastruktūra ir efektyvus energijos vartojimas – ekonomikos augimas Lietuvai. 

 

Steigiama investicinė platforma turi komanditinės ūkinės bendrijos (KŪB) juridinį statusą ir veikia pagal Lietuvoje galiojančias investavimo taisykles. KŪB tikruoju nariu taps VIPA, kuri siekia efektyvios veiklos, prisiimdama neribotą finansinę atsakomybę už investicinės platformos veiklą. Subjektai, norintys dalyvauti KŪB veikloje, gali tapti komanditoriais ar jai skolinti, suteikiant kapitalo įnašus. Sugeneruotos KŪB lėšos yra investuojamos į energetinio efektyvumo projektus – daugiabučių namų renovavimą, atsinaujinančios energetikos išteklių plėtrą, pramonės įmonių energetinį atnaujinimą ir t.t.  Žemiau pateikta KŪB schema:

 

 

Paraiškos teikėjai: profesionalūs investuotojai.

 

Finansinė priemonė: kapitalo įnašas į investicinę platformą (KŪB). Dėl detalesnės informacijos apie finansines sąlygas bei rizikas prašome susisiekti su investicinės platformos valdytoju.

 

Priemonės tikslas: pritraukti į investicinę platformą papildomą kapitalą iš investuotojų, suteikiant jiems komanditorių statusą ir generuojant finansinę grąžą per įgyvendinamus energetinio efektyvumo projektus.

 

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į: Justiną Bučį, tel. (8 5) 203 4 664 j.bucys@vipa.lt ir Gytį Žakevičių tel. (8 5) 203 4 980 g.zakevicius@vipa.lt