+370 5 203 4977

2017 m. rugpjūčio 2 d. uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros valdybos nutarimu Nr. 2017/3-14 patvirtinta nauja struktūra (su struktūra galite susipažinti čia) ir šios pareigybės:

 

• Generalinis direktorius;
• Generalinio direktoriaus pavaduotojas;
• Vidaus auditorius;
• Skyriaus vadovas;
• Vyriausiasis finansininkas (Finansų valdymo skyriaus vadovas);
• Administracijos specialistas;
• Finansininkas;
• Ekspertas;
• Projektų vadovas;
• Paskolų administravimo specialistas;
• Informacinių sistemų vystytojas;
• Rizikų specialistas;
• Specialistas;
• Teisininkas;
• Programų vystymo vadovas;
• Finansavimo programų vadovas.