+370 5 203 4977

Šioje skiltyje galite rasti VIPA atliktų tyrimų ir analizių duomenis. Siekiant pagerinti viešųjų paslaugų kokybę, būklę, prieinamumą, poveikį aplinkai bei užtikrinti ekonomiškai pagrįstą ir įperkamą kainą vartotojui ar mokesčių mokėtojui, reikalinga išnagrinėti platesnes valstybės išteklių investavimo ir papildomų privačių investicijų pritraukimo galimybes viešajai infrastruktūrai finansuoti. Tuo tikslu yra atliekamas viešosios infrastruktūros finansinių priemonių ex-ante vertinimas, susidedantis iš kelių dalių, skirtų kiekvienam iš viešosios infrastruktūros sektorių nagrinėti. 

 

Šiose ex-ante vertinimuose yra pateikti vertinimai apie kelių infrastruktūros, kultūros paveldo ir vandentvarkos sektorių investicijų pasiūlą ir paklausą, įvertintos rinkos ir investicijų nepakankamumo (skirtumas tarp pasiūlos ir paklausos) priežastys, pateiktos rekomendacijos dėl tolimesnių sektorių finansavimo būdų, įvertintos finansinių priemonių kūrimo galimybės, išanalizuotos siūlomų finansinių produktų ir finansavimo struktūrų atitiktys valstybės pagalbos taisyklėms bei pasiūlyta galutinė finansinių priemonių investavimo strategija. 

 

 

 

 

 

Šis Energijos vartojimo efektyvumo ex ante vertinimas apima daugiabučių namų modernizavimą, centrinės valdžios pastatų modernizavimą, gatvių apšvietimo modernizavimą ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimą. Analizės metu siekiama įvertinti įvairius finansavimo modelius ir finansavimo sąlygas, įvairių tipų finansines priemones, jų administravimo tvarką bei galimybes pritraukti privačius išteklius. Atsižvelgiant į visus šiuos aspektus siekiama pasiūlyti optimaliausius ESI fondų panaudojimo būdus įgyvendinant finansines priemones.