+370 5 203 4977
Paskolos sąlygos
Paraiškų teikimas
Dokumentai parsisiųsti
Finansuojami projektai
Pasiekti rezultatai
DUK

 

VIPA teikė lengvatines paskolas aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučiams atnaujinti (modernizuoti) pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintą programą, kurios tikslas – atnaujinti (modernizuoti) bendrabučius, pastatytus pagal iki 1993 metų galiojusius statybos techninius normatyvus, siekiant racionalaus energinių išteklių naudojimo, pagerinti studentų ir mokinių gyvenimo bendrabučiuose sąlygas.

 

Lėšos lengvatinėms paskoloms pagal šią programą buvo skiriamos taikant Europos Komisijos JESSICA iniciatyvą. JESSICA iniciatyvos lėšos – tai atlyginamos ES struktūrinių fondų paramos investicijos į tvarių miestų projektus. Programos įgyvendinimui iš JESSICA kontroliuojančio fondo buvo skirta 20 mln. EUR lėšų, kurios lengvatinėmis sąlygomis skolinamos mokymo įstaigoms. Paskolos buvo suteiktos iki 20 metų su fiksuotomis 3 proc. palūkanomis, taip pat buvo galimas paskolos mokėjimo atidėjimas ir 15 proc. palūkanų (nuo paskolos sumos) nurašymas pasiekus daugiau nei 25 proc. energijos sutaupymo. 2013 m. liepos 18 d. buvo pasirašyta sutarta su Europos investicijų banku (EIB) dėl lengvatinių paskolų teikimo ir administravimo mokymo įstaigų studentų bendrabučių atnaujinimui. VIPA paskirta finansinis tarpininkas.

 

Remiantis sėkminga JESSICA įgyvendinimo patirtimi bei įvertinus visus finansinių priemonių privalumus apsispręsta plėsti finansinių priemonių taikymą panaudojant Centrinės valdžios viešųjų pastatų modernizavimo priemonę, kuri užtikrintų projektų finansavimo tęstinumą. Atsižvelgiant į tai, kad susidomėjimas studentų bendrabučių atnaujinimu vis dar išlieka ženklus, kviečiame valstybines mokymo įstaigas kreiptis į VIPA, siekiant toliau užtikrinti šio proceso tęstinumą.