+370 5 203 4977
Finansavimo schema
Paskolos sąlygos
Paraiškų teikimas
Pareiškėjų zona
Dokumentai parsisiųsti
Renginiai
Finansuojami projektai
Teisės aktai
DUK

 

VIPA teikia lengvatines paskolas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą programą, kurios tikslas – sumažinti šiluminės energijos sąnaudas, racionaliai naudoti energijos išteklius, užtikrinti efektyvų būsto naudojimą, gerinti gyvenamąją aplinką bei gyventojų gyvenimo kokybę.

 

Lietuvoje finansinės priemonės infrastruktūrai buvo pradėtos įgyvendinti siekiant atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus. 2009 metais buvo įsteigtas JESSICA Kontroliuojantysis fondas (JESSICA KF), valdomas Europos investicijų banko, VIPA paskirta finansinis tarpininkas. Remiantis sėkminga JESSICA KF įgyvendinimo patirtimi bei įvertinus visus finansinių priemonių privalumus 2014-2020 m. periodu apsispręsta plėsti finansinių priemonių taikymą ir  panaudojant 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų lėšas įsteigtas Daugiabučių namų modernizavimo fondas (DNMF), finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. DNMF yra sukurtas siekiant padengti smarkiai išaugusią paklausą ir užtikrinti daugiabučių namų modernizavimo projektų finansavimo tęstinumą. VIPA yra paskirta DNMF valdytoja. Atsižvelgiant į tai, kad susidomėjimas daugiabučių namų atnaujinimu vis dar išlieka ženklus, 2017 m. gegužės 10 d. VIPA pasirašė sutartį su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB). Siekiant užtikrinti šio proceso tęstinumą, 2018 m. balandžio  30 d. LR Finansų ministerija ir VIPA pasirašė sutartį dėl 68 mln. valstybės perskolinamos paskolos suteikimo DNMF, iš kurio teikiant lengvatines paskolas, toliau bus finansuojamas daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas). Valstybės perskolinamoji paskola VIPA yra suteikta iki 10 metų išplatinus vertybinius popierius – žaliąsias obligacijas.

 

Dėl išsamesnės informacijos lengvatinių paskolų daugiabučiams namams atnaujinti teikimo galite kreiptis telefonu (8 5) 203 4 656 bei el. paštu daugiabuciai@vipa.lt