+370 5 203 4977

   Daugiabučiai namai

VIPA teikia lengvatines paskolas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą programą, kurios tikslas – sumažinti šiluminės energijos sąnaudas, racionaliai naudoti energijos išteklius, užtikrinti efektyvų būsto naudojimą, gerinti gyvenamąją aplinką bei gyventojų gyvenimo kokybę.

 

  Centrinės valdžios viešieji pastatai

Centrinės valdžios viešųjų pastatų modernizavimo priemonė įgyvendinama iš Energijos efektyvumo fondo (ENEF), pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą programą, kurios tikslas - didinti energijos vartojimo viešiesiems pastatams šildyti ir apšviesti, efektyvumą, užtikrinti, kad veiksmingai būtų naudojamos LR valstybės lėšos, skiriamos viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumui didinti ir viešiesiems pastatams eksploatuoti, mažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2), užtikrinti viešųjų pastatų infrastruktūros atitiktį higienos normos reikalavimams. Centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimui VIPA teikia lengvatines paskolas, taip pat galima pasinaudoti ir grąžinamosios subsidijos finansavimo modeliu

Pasiekite energijos taupymo tikslus su ETPT !

Sužinokite, ar ETPT modelis tinkamas Jūsų pastatui. Užtruksite mažiau nei 5 minutes!

 

   Gatvių apšvietimas

Savivaldybės, norinčios pasinaudoti garantija, projektus gali įgyvendinti tiek pačios, tiek pasitelkdamos energijos taupymo paslaugų teikėjus (ETPT). VIPA, suteikdama garantiją, įsipareigoja padengti kreditoriui už skolininko (savivaldybės) neįvykdytus įsipareigojimus pagal paskolos sutartį, suteiktą miestų gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektui finansuoti. 

 

   Savivaldybių dotacija

Savivaldybės, investuojančios į jų biudžetų išlaidas taupančius ir pajamas didinančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, nuo birželio 1 d. gali gauti dotacijas iš valstybės biudžeto nuosavam indėliui užtikrinti. Tam jos gali teikti prašymus dotacijas administruojančiai VIPA.

 

   Kultūros paveldo fondas

Kultūros paveldo fondo lėšomis finansuojamos lengvatinės paskolos viešiesiems ir privatiems juridiniams asmenims, valdantiems kultūros paveldo objektus. Fondo lėšos kultūros paveldo objektų kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms reikmėms papildo kultūros paveldo objektams teikiamas subsidijas, kuriomis finansuojami paveldo tyrimai, paveldo tvarkybos darbų projektavimas ir paveldo tvarkybos darbai.

 

   Bendrabučiai

​VIPA teikia lengvatines paskolas aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučiams atnaujinti (modernizuoti) pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintą programą, kurios tikslas – atnaujinti (modernizuoti) senos statybos bendrabučius, pastatytus pagal iki 1993 metų galiojusius statybos techninius normatyvus, siekiant racionalaus energinių išteklių naudojimo, pagerinti studentų ir mokinių gyvenimo bendrabučiuose sąlygas. 

 

  Savivaldybių viešieji pastatai

Savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo priemonė įgyvendinama iš Europos regioninio plėtros fondo ir privačių lėšų, kurios tikslas - didinti energijos vartojimo savivaldybių viešiesiems pastatams šildyti ir apšviesti, efektyvumą, užtikrinti, kad veiksmingai būtų naudojamos lėšos, skiriamos savivaldybių viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumui didinti ir viešiesiems pastatams eksploatuoti, mažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2), užtikrinti savivaldybių viešųjų pastatų infrastruktūros atitiktį higienos normos reikalavimams.

 

Dėl išsamesnės informacijos teikimo galite kreiptis telefonu (8 5) 203 4 977 bei el. paštu info@vipa.lt