+370 5 203 4977
Garantijos schema
Garantijai gauti sąlygos
Paraiškų teikimas
Pareiškėjų zona
Dokumentai parsisiųsti
Renginiai
Gautos paraiškos
Teisės aktai
DUK


2015 m. vasario 18 d. trišale sutartimi, sudaryta tarp Finansų, Energetikos ministerijų ir VIPA, įsteigtas Energijos efektyvumo fondas (ENEF), finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, o VIPA veikia kaip šio fondo valdytoja.

 
14,5 mln. eurų ENEF fondo lėšų yra skiriama garantijų finansinei priemonei, kuria gali pasinaudoti savivaldybės ar jų įmonės, įgyvendinančios miestų gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektus. Šie projektai turi pasiekti ne mažesnį kaip 40 proc. elektros energijos sutaupymą.  
 
Savivaldybės, norinčios pasinaudoti garantija, projektus gali įgyvendinti tiek pačios, tiek pasitelkdamos energijos taupymo paslaugų teikėjus (ETPT, angl. ESCO). VIPA, suteikdama garantiją, įsipareigoja padengti kreditoriui ir/ ar finansuotojui už skolininko neįvykdytus įsipareigojimus pagal paskolos sutartį, suteiktą miestų gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektui finansuoti. 
 
2018 m. liepos 26 d. patvirtintas naujas Garantijų teikimo miestų gatvių apšvietimo sistemų modernizavimui tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris reglamentuoja garantijų teikimo nuostatas bei reikalavimus miestų gatvių apšvietimo sistemų modernizavimo projektams.

Aprašą ir kitus reikiamus dokumentus galite parsisiųsti čia.

 

Paraiškas garantijai gauti galite teikti nuo 2015 m. rugpjūčio 20 dienos.
 
Dėl išsamesnės informacijos dėl garantijų teikimo galite kreiptis į:
 
Finansinės partnerystės skyriaus Finansavimo programų vadovę VIPA finansavimo programų vadovę Justiną Balčiūtę, tel. 8 5 203 4698, el. paštas j.balciute@vipa.lt