+370 5 203 4977
Dotacijos schema
Dotacijai gauti sąlygos
Prašymų teikimas
Pareiškėjų zona
Dokumentai parsisiųsti
Renginiai
Gauti prašymai
Teisės aktai
DUK

 

Savivaldybės, investuojančios į jų biudžetų išlaidas taupančius ir pajamas didinančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, nuo 2016 m. birželio 1 d. gali gauti dotacijas iš valstybės biudžeto nuosavam indėliui užtikrinti. Tam jos gali teikti prašymus dotacijas administruojančiai UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA).

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 2 punktu savivaldybės vidutiniškai turi užtikrinti iki 15 proc. projektų tinkamų finansuoti išlaidų finansavimą iš nuosavų lėšų. Prognozuojama, kad per 2016 m. projektų finansavimui savivaldybėms prireiks apie 14 mln. eurų, o bendras numatomas savivaldybių nuosavo indėlio dydis pagal 2014–2020 m. veiksmų programos prioritetus sudarys 119 mln. Eurų.

 

Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniu įstatymu ir Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme savivaldybėms nustatytais skolos ir skolinimosi limitais, savivaldybėms yra apribotos galimybės skolintis, tam tikrais atvejais savivaldybės gali neturėti lėšų užtikrinti projektų nuosavo indėlio.

 

Siekiant užtikrinti savivaldybių pagal veiksmų programą planuojamų projektų įgyvendinimą, veiksmų programoje nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą ir veiksmų programoje nustatytų rodiklių pasiekimą laiku, sukurta iš valstybės biudžeto lėšų finansuojama priemonė - savivaldybių finansavimas skiriant dotacijas.

 

Priemonės tikslas - savivaldybių pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų nuosavo indėlio užtikrinimas skiriant dotacijas tais atvejais, kai savivaldybės neturi galimybių nuosavomis lėšomis finansuoti projektų, nes jos viršytų įstatymuose joms nustatytus asignavimų dydžio apribojimus, skolos ir skolinimosi limitus.

 

Šiais metais dotacijoms skirta 7 mln. eurų, kurie numatyti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administruojamoje programoje „Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas“. Vėlesniais metais lėšų poreikis priklausys nuo atitinkamais metais savivaldybėms nustatytų skolos ir skolinimosi limitų, faktinių savivaldybių įsiskolinimų bei įgyvendinamų projektų apimčių.

 

 

Dotacijų skyrimo savivaldybėms tvarkos aprašą galima rasti čia.

 

 

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į:

 

Paramos programų skyriaus vadovę Vaidą Lauruševičienę, tel. 8 5 203 4 890, el. paštas v.lauruseviciene@vipa.lt