+370 5 203 4977
Finansavimo būdai
Paskolos sąlygos
Paraiškų teikimas
Pareiškėjų zona
Dokumentai parsisiųsti
Renginiai
Paraiškos
Teisės aktai
DUK

 

2015 m. vasario 18 d. trišale sutartimi, sudaryta tarp Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir VIPA, įsteigtas Energijos efektyvumo fondas (ENEF fondas), finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, o VIPA veikia kaip šio fondo valdytoja.

 

Centrinės valdžios viešųjų pastatų modernizavimo priemonė įgyvendinama iš ENEF fondo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą programą, kurios tikslas - didinti energijos vartojimo viešiesiems pastatams šildyti ir apšviesti, efektyvumą, užtikrinti, kad veiksmingai būtų naudojamos LR valstybės lėšos, skiriamos viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumui didinti ir viešiesiems pastatams eksploatuoti, mažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2), užtikrinti viešųjų pastatų infrastruktūros atitiktį higienos normos reikalavimams.

 

ENEF lėšomis finansuojamos lengvatinės paskolos centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimui didinant energijos vartojimo efektyvumą, siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES įpareigojimą 2014–2020 metų laikotarpiu kiekvienais metais renovuoti ne mažiau kaip 3 proc. bendro valstybės subjektams priklausančių ir jų naudojamų šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų patalpų ploto, kad būtų įvykdyti bent minimalūs energinio naudingumo reikalavimai, t.y. pasiekti ne mažesnę kaip C energinio naudingumo klasę ir ne mažiau kaip 30 proc. sumažinti energijos suvartojimą centrinės valdžios viešajame pastate.

 

Centrinės valdžios viešųjų pastatų modernizavimui iš fondo numatoma skirti iki 65 mln. eurų.

 

Centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimui VIPA teikia lengvatines paskolas, tačiau taip pat galima pasinaudoti ir grąžinamosios subsidijos finansavimo modeliu

 

2015 m. gegužės 22 d. patvirtintas Centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) lengvatinių paskolų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Aprašas reglamentuoja lengvatinių paskolų teikimo nuostatas bei reikalavimus viešųjų pastatų modernizavimo projektams. Su Aprašo (aktualia redakcija) galite susipažinti čia.

 

2016 m. gruodžio 28 d. LR Energetikos ministerijos išaiškinimas dėl centrinės valdžios viešųjų pastatų, neturinčių tikslios pastato šildymui suvartotos energijos apskaitos. Išaiškinimą rasite čia 

 

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į: 

Ekspertą Rolandą Marcinkevičių, tel. 8 5 203 4 660, el. paštas r.marcinkevicius@vipa.lt